Дотримання ліцензійних умов проектами ВЕ

07.04.21

У 2021 році загальна потужність проектів відновлюваної енергетики сягнула 8,5 ГВт. Електростанції зі стадії девелопменту та будівництва перейшли до експлуатації. Тому одним із ключових аспектів їх роботи на даному етапі є чітке дотримання Ліцензійних умов.

За порушення ліцензійних умов НКРЕКП може застосувати штрафні санкції у вигляді:

 1. застереження (попередження) про необхідність усунення порушень;
 2. штраф, розмір якого може бути від 85 000 грн до 1 700 000 в залежності від виду вчиненого порушення або його тривалості;
 3. зупинення дії ліцензії;
 4. анулювання ліцензії, що призведе до припинення дії «зеленого» тарифу.

Важливо також, що у випадку анулювання ліцензії за виявлені порушення, ліцензіат зможе отримати нову ліцензію на виробництво електричної енергії не раніше, ніж через рік. Відтак, завдання оператора електростанції – чітко виконувати ліцензійні умови та не допустити виявлення порушень під час планових та позапланових перевірок НКРЕКП.

Як правило, НКРЕКП здійснює планові перевірки ліцензіатів згідно з затвердженим графіком, опублікованим на веб-сайті Регулятора. Втім, в окремих випадках НКРЕКП також може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки. Наприклад, 17 березня 2021 року на своєму засіданні НКРЕКП прийняло рішення про проведення позапланових виїзних перевірок щодо 18 компаній-виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Підставою для прийняття такого рішення стали листи НЕК «Укренерго» щодо невідповідності (перевищення) обсягів відпуску електричної енергії понад величину їх ліцензованої електричної потужності.

Серед найбільш розповсюджених порушень можна виділити такі приклади.

Неповідомлення НКРЕКП у строк про зміну даних в документах Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які регулюють діяльність на ринку електричної енергії (Ліцензійні умови) визначено, що ліцензіат зобов’язаний повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Найчастіше ліцензіати змінюють обладнання, наприклад, в результаті виходу його з ладу; місцезнаходження компанії; керівника та контактні дані підприємства.

Тому, у разі неповідомлення або невчасного повідомлення ліцензіатом про зміну даних, НКРЕКП застосовує застереження або штраф. Наприклад, підприємство з порушенням на 4 дні повідомило про коригування встановленої електрогенеруючої потужності обладнання, в результаті чого НКРЕКП застосувало застереження щодо недопущення надалі порушень ліцензійних умов. В той же час, за відсутність повідомлення про зміну банківського рахунку на міжнародний номер (IBAN) на ліцензіата було накладено штраф у розмірі 170 000 гривень.

Не менш розповсюдженими порушенням Ліцензійних умов є неподання або подання не у повному обсязі звітності, несплата внесків на регулювання та незабезпечення функціонування веб-сайту ліцензіата.

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії визначено обов’язок ліцензіатів надавати до НКРЕКП інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, сплачувати щоквартально внески на регулювання та забезпечити функціонування веб-сайту.

Варто зауважити, що неподання звітності або порушення строків її подання є однією з підстав для проведення позапланової невиїзної перевірки додержання Ліцензійних умов. Зупинення дії ліцензії або її анулювання залишається хоча і вірогідною формою покарання за такі порушення, проте, дані, що містяться на сайті НКРЕКП за період з 2016 по 2020 роки свідчать про те, що за ці порушення до ліцензіатів зазвичай застосовувалися застереження або штраф. Вибір штрафних санкцій залежить від того, чи усунув ліцензіат порушення до прийняття НКРЕКП рішення про застосування санкцій або чи вчинено це порушення повторно.

Отже, якщо ліцензіат пропустив строк подачі звітності, не повідомив Регулятора про зміну даних в документах у встановлені строки, пропустив строки сплати внеску чи не заповнив веб-сайт необхідною інформацією, рекомендуємо в найкоротші терміни направити до НКРЕКП всі необхідні документи на підтвердження виправлення цих порушень. В даному випадку діє принцип «краще пізно, ніж ніколи». У разі, якщо в минулому Регулятор вже застосовував застереження, наступного разу НКРЕКП вже може накласти штраф, розмір якого може зростати з кожним новим випадком.

Недостовірність даних

Порядком ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 03.03.2020 №548 (надалі – Порядок ліцензування) визначено, що в разі виявлення недостовірності даних у документах, поданих разом із заявою про отримання ліцензії, НКРЕКП має право прийняти рішення про анулювання ліцензії.

Прикладом недостовірності даних у документах може бути:

 • невідповідність серійних номерів інверторів, які підприємство використовує у своїй господарській діяльності, номерам, які були вказані у відомості, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;
 • невідповідність відомостей про дозволену приєднану потужність електроустановки, або реквізитів договорів, що подавалися для отримання ліцензії (у свою чергу, додаткові ризики виникають при визнанні судом недійсними таких договорів вже після отримання ліцензії);
 • невідповідність інформації щодо розміщення приладів обліку електричної енергії на однолінійній схемі тощо.

Окремою підставою для анулювання ліцензії може стати невиконання диспетчерських команд.

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії визначено, що  ліцензіати мають надавати оператору системи передачі (НЕК «Укренерго») технічну документацію, звіти та інформацію, що необхідні для здійснення диспетчерського управління. Законом України «Про ринок електричної енергії» визначено право НЕК «Укренерго» надавати команди на зменшення навантаження виробникам електричної енергії з альтернативних джерел. Такі команди надаються з метою забезпечення операційної безпеки та балансу між генерацією та споживанням електроенергії в енергосистемі.

В той же час, ліцензіати іноді ігнорують команди диспетчерів. Так у 2020 році на сайті НЕК «Укренерго» було опубліковано оголошення про компаній-виробників ВДЕ, які не виконували команди диспетчерів. В результаті ОСП звернувся до НКРЕКП щодо вжиття заходів до таких виробників електричної енергії. В свою чергу, НКРЕКП провела позапланові перевірки та оштрафувала порушників.

Для уникнення можливих порушень Ліцензійних умов доцільно вживати наступні заходи:

 • Розробити та запровадити Політику регуляторного комплаєнсу: визначити процедури та дії, що повинні виконуватися для дотримання Ліцензійних умов, визначити осіб відповідальних за їх впровадження.
 • Здійснювати моніторинг за змінами до Ліцензійних умов та інших регуляторних актів НКРЕКП, особливо тих, що визначають нові вимоги до ліцензіатів, змінюють строки та форми подачі звітності, розмір внеску на регулювання тощо.
 • Слідкуйте за графіком проведення перевірок НКРЕКП, щоб завчасно отримати інформацію та підготуватися до перевірки.
 • Проводьте внутрішній аудит додержання Ліцензійних умов, що дозволить виявити та усунути або мінімізувати недоліки та порушення до «візиту» представників Регулятора.

Іван Бондарчук, радник, керівник практики енергетики та природних ресурсів, та Катерина Андарак, юрист, спеціально для видання Kosatka.Media 

Iншi Публікації

Arrow Arrow
22.11.2018
Україна на міжнародній судовій арені: підсумки та рекомендації майбутніх дій
Читати далi
17.01.2018
Тетяна Ігнатенко коментує останні висновки ЄСПЛ
Короткий експертний аналіз щодо дотримання прав людини у кримінальних провадженнях.
Читати далi
10.10.2017
Тетяна Ігнатенко коментує Проект Закону №159 щодо захисту прав людини
Експертний аналіз щодо нового Проекту Закону №159, внесеного у Парламент Петром Порошенко.
Читати далi