Комплексне супроводження M&A угод

11.10.21

Питання щодо супроводження M&A угод часто згадуються в професійних і бізнес-виданнях, така послуга присутня на сайтах більшості юридичних фірм, і такі вирази, як, наприклад, due diligence, структурування придбання, asset deal, share deal, є широковживаними в юридичному лексиконі. Саме тому, в рамках цієї статті хотілося б зосередити увагу не на суто юридичних аспектах супроводження угод, а на питаннях взаємодії між командами і планування.

­Взаємодія з іншими консультантами

Часто над угодами, особливо великими, працюють не лише юристи. Зазвичай до проєкту також долучаються фінансові консультанти, а також у деяких випадках технічні консультанти з відповідних галузей (будівельники, інженери тощо).

В першу чергу, важливим є забезпечення постійної комунікації між командами. Хоча це виглядає очевидним, на практиці так буває не завжди.

Трапляється, що кожна команда на етапі перевірки об’єкту придбання працює майже окремо, і більш тісно вони починаються спілкуватися уже на етапі обговорення попередніх висновків роботи. Проте інколи не є можливим зробити додаткові уточнення на більш пізніх етапах роботи, і це призводить до надання менш якісного і неповного результату перевірки. При цьому потрібно пам’ятати, що юристи мають комплексно оцінювати висновки фінансових і технічних спеціалістів, оскільки потім відповідні ризики мають бути коректно відображені в транзакційних документах. І навпаки – фінансові консультанти можуть використовувати ризики, які були виявлені юристами, при переговорах щодо зниження вартості угоди. Подальша спільна участь у переговорному процесі при погодженні умов купівлі-продажу та фіналізації договору купівлі-продажу та інших пов’язаних документів також полегшує справу.

Для ефективної взаємодії з іншими консультантами важливо також, щоб юристи, які працюють над M&A проєктом, мали знання у відповідній індустрії. Одних юридичних знань інколи недостатньо, щоб зробити повну та коректну оцінку ризиків щодо об’єкту придбання під час перевірки, а також щоб грамотно описати відповідні аспекти в договорі купівлі-продажу та інших пов’язаних транзакційних документах.

Більш того, юристам інколи доводиться наполягати на залученні фахових спеціалістів, оскільки суто з юридичної точки зору оцінити деякі притаманні активам ризики не видається можливим. Наприклад, в межах одного з проєктів з документів було видно, що задекларована потужність виробництва дійсно підтверджується документацією, але щомісячні обсяги відвантаженого товару суттєво різняться. Після залучення технічного спеціаліста виявилось, що сам завод дійсно може виробляти задекларовану кількість товару, але навантажувальні потужності не можуть впоратися з таким обсягом, тому і виникала різниця. Модернізація ж навантажувальних потужностей вимагала суттєвих капіталовкладень, і в решті решт в результаті переговорів ціна продажу була відповідним чином дисконтована.

Міжнародні проєкти

Кілька слів хотілося б також сказати і про взаємодію проєктних команд при супроводженні міжнародних угод, коли задіяні юридичні та інші радники більше ніж з однієї країни.

В таких випадках дуже важливим є погодження на самому початку, крім безпосередньо обсягу роботи в кожній із задіяних юрисдикцій, стандартів звітності, включаючи категоріальний апарат. Якщо проєкт координується закордонною юридичною фірмою, у них зазвичай вже є шаблони на такі випадки, єдине, що потрібно зробити, – ретельно з ними ознайомитись і задати на самому початку уточнюючі запитання, у разі потреби.

Якщо ж проєкт координується з України, дуже важливим є інвестування часу в вироблення і належну комунікацію щодо таких стандартів перед початком робіт. Для прикладу, мала місце ситуація, коли ми координували роботу юридичних фірм у кількох пост-радянських країнах. Кожна з таких фірм мала свої власні підходи до форми звітів за результатами юридичної перевірки, до оцінки рівня ризиків, до проєктів договорів купівлі-продажу. Більш того, мовою проєкту була англійська, і кожна із задіяних юридичних фірм мала свої стандартні фрази для опису тих чи інших ситуацій. Відповідно, досить багато часу було витрачено на самому початку робіт на комунікацію щодо стандарту єдиного звіту. Разом з тим, якби цього не було зроблено, сформувати єдиний звіт для клієнта за результатами юридичної перевірки було б вкрай важко, і ще важче було б потім належним чином відобразити результати перевірки в договорі купівлі-продажу. Аналогічно, як уже було сказано раніше, потрібно постійно підтримувати комунікацію між різними проєктними командами і своєчасно задавати питання в разі виникнення щонайменших сумнівів, пам’ятаючи, що час на комунікацію під час роботи над проєктом суттєво зекономить час в майбутньому.

Планування від «А» до «Я»

Супроводження M&A угод зазвичай не зводиться до підготовки звіту за результатами перевірки та написання договору купівлі-продажу. Так, вказані елементи є базовими, але зазвичай супроводження угоди включає й інші елементи, як то: початкова комунікація щодо ключових умов угоди та підготовка меморандуму про наміри чи інших подібних документів, податкове та корпоративне структурування угод, отримання дозволів від Антимонопольного комітету України (АМКУ) та, в разі потреби, від інших регуляторів, погодження умов спільної діяльності та інструментів спільного контролю (в разі, якщо угода передбачає подальшу спільну діяльність кількох учасників), елементи інтеграції після завершення угоди.

Тому юридичному раднику із самого початку бажано напрацювати і погодити з клієнтом та контрагентом дорожню карту угоди, задля уникнення ускладнень і затримок в майбутньому. Це не обов’язково має бути формалізований єдиний документ, але бачення щодо основних ускладнень, які можуть вплинути на реалізацію угоди, зокрема в контексті час і додаткових затрат, і які мають знайти відображення в транзакційних документах, потрібно обговорити завчасно. Це, в свою чергу, потребує комплексного бачення проєкту і певного подібного досвіду.

Звісно, не всі елементи можливо (і потрібно) точно оцінити на початковому етапі робіт, але по меншій мірі має бути бачення потенційно проблемних моментів. Наприклад, якщо угода вочевидь буде призводити до суттєвого податкового навантаження, про це потрібно казати відразу. Звісно, напрацювання альтернативних варіантів реалізації угоди буде потребувати часу і зазвичай є окремим юридичним продуктом (рекомендації щодо податкового та юридичного структурування), але саму потенційну проблему юристи мають бачити вже на початкових етапах.

Те ж саме стосується, наприклад, дозволів АМКУ – якщо є певні обставини, які можуть негативно вплинути на їх вчасне отримання (попередні порушення, ймовірно високі долі на відповідних ринках, відсутність певної інформації, яка потрібна для отримання дозволу), про них потрібно попереджати сторін угоди завчасно. Інакше, наприклад, відкриття справи при отриманні дозволу на концентрацію може стати «приємною несподіванкою» для сторін, яка суттєво затягне строки закриття угоди.

Питання інтеграції після завершення угоди також є важливим і інколи недооціненим елементом, оскільки швидкість такої інтеграції може мати безпосередній влив на роботу бізнесу і отримання прибутку новим власником. Це може стосуватися наприклад своєчасної заміни управлінського персоналу, або у випадку купівлі активів у вигляді ЄМК, максимально швидкого отримання ключових операційних дозволів. Тому бажано опрацьовувати такі елементи і відповідних чином до них готуватися ще до завершення угоди.

***

Підсумовуючи, хотілося ще раз наголосити, що M&A угода зазвичай є комплексним процесом, який потребує ретельного планування заздалегідь і своєчасної комунікації з іншими задіяними консультантами, з клієнтом і контрагентом. При супроводженні таких угод потрібно проявляти ініціативу, адже відповідь «а ви мене про це не запитували/це не було прямо передбачено обсягом моїх послуг» навряд чи влаштує клієнта.

Сергій Бенедисюк, партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, для видання “Юрист і закон”

 

Iншi Публікації

Arrow Arrow
22.11.2018
Україна на міжнародній судовій арені: підсумки та рекомендації майбутніх дій
Читати далi
17.01.2018
Тетяна Ігнатенко коментує останні висновки ЄСПЛ
Короткий експертний аналіз щодо дотримання прав людини у кримінальних провадженнях.
Читати далi
10.10.2017
Тетяна Ігнатенко коментує Проект Закону №159 щодо захисту прав людини
Експертний аналіз щодо нового Проекту Закону №159, внесеного у Парламент Петром Порошенко.
Читати далi