Банкрутство груп компаній: вдосконалення наявних правил

20.09.21

Одна з найвпливовіших дослідницьких організацій в Європі – CERIL за результатами нещодавно проведених досліджень визнала факт, що положення європейських актів стосовно банкрутства підприємницьких груп майже не застосовуються. На думку дослідників, це негативно впливає на ефективність адміністрування процедур банкрутства суб’єктів банкрутства, що входять до груп компаній.

Таке дослідження проводилося наприкінці 2020 р. Спеціально створені під егідою зазначеної організації дві робочі групи здійснювали загальні дослідження стану застосування в європейській практиці положень Регламенту 2015/848 щодо координації розгляду паралельних проваджень у справах про банкрутство пов’язаних компаній. Результат дослідження виявився доволі однозначним і вкрай невтішним: приблизно через 4 роки після того, як Європейський регламент про процедури неспроможності у зміненій редакції набув чинності, жоден значущий випадок неспроможності транскордонної групи компаній не розглядався в судах за правилами, передбаченими у згаданому документі.

Результати проведеного дослідження стали підставою для офіційного звернення до усіх зацікавлених сторін, серед яких є асоціації фахівців у сфері банкрутства, об’єднання суддів, уряди держав-членів Європейського Союзу, а також органи Європейського Союзу – Європейський Парламент і Рада, Європейська комісія та Європейський економічний і соціальний комітет.

CERIL спробувала привернути увагу на такий стан розвитку правового регулювання та практики застосування актів Європейського Союзу в зазначеній сфері. Було запропоновано врахувати такі дані щодо ефективності застосування відповідних правил у процесі розробки конкретних пропозицій, спрямованих на покращення Регламенту в частині застосування процедур банкрутства до груп компаній. Зокрема, у своїй заяві CERIL зауважила, що настав час для вдосконалення процедур щодо здійснення проваджень у справі про банкрутство стосовно груп компаній та пов’язаних підприємницьких організацій.

Нагадаємо, що розробка специфічних процедур банкрутства груп компаній тривала достатньо довго під егідою ЮНСІТРАЛ. Ця робота дала позитивні результати – у 2010 р. була схвалена ч. 3 Керівництва з впровадження Типового закону ЮНСІТРАЛ про транскордонну неплатоспроможність. Пізніше були розроблені та затверджені тексти Типового закону про неспроможність підприємницьких груп та Путівника з його імплементації.

У 2019 р. було запропоновано внести зміни у згадані документи, розроблені за участю СERIL. На думку авторів рекомендацій, ці зміни мали сприяти більш ефективному застосуванню правил, передбачених у Типовому законі ЮНСІТРАЛ.

Загалом, було підготовлено 17 рекомендацій. Зокрема, потребувало уточнення правове положення представника групи компаній. Йдеться про ті положення документів, в яких недостатньо чітко розділені функції представника провадження у справі та представника групи компаній. Інші рекомендації стосувалися узгодження паралельних проваджень у такій категорії справ.

Окремим предметом дослідження стали правила з комунікації у кількох порушених провадженнях. Необхідно зазначити, що у процесі роботи над рекомендаціями використовувалися відомі у світі документи низки міжнародних дослідницьких організацій, що допомогло узгодити їх між собою з метою уніфікації підходів до розв’язання відомих проблем у такій категорії справ – у транскордонних банкрутствах.

Найважливішим результатом цієї роботи стало вироблення загального бачення того, яким чином у майбутньому має бути вдосконалене європейське законодавство (зокрема, відповідні розділи Регламенту 2015/848 щодо координації розгляду паралельних проваджень у справах про банкрутство пов’язаних компаній).

Олександр Бірюков, радник, ексклюзивно для видання Юридична газета.

Iншi Публікації

Arrow Arrow
22.11.2018
Україна на міжнародній судовій арені: підсумки та рекомендації майбутніх дій
Читати далi
17.01.2018
Тетяна Ігнатенко коментує останні висновки ЄСПЛ
Короткий експертний аналіз щодо дотримання прав людини у кримінальних провадженнях.
Читати далi
10.10.2017
Тетяна Ігнатенко коментує Проект Закону №159 щодо захисту прав людини
Експертний аналіз щодо нового Проекту Закону №159, внесеного у Парламент Петром Порошенко.
Читати далi