Тарифний план

16.11.21
Оновлена формула розрахунку фактично є впровадженням додаткової фінансової відповідальності виробників, яким встановлено «зелений» тариф на ринку електричної енергії

Шостий апеляційний адміністративний суд 19 жовтня 2021 року закінчив розгляд і прийняв постанову у справі № 640/4069/21 щодо визнання протиправним та нечинним рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор) про викладення в новій редакції формули, за якою здійснюється розрахунок обсягу частки відшкодування вартості врегулювання небалансу державного підприємства «Гарантований покупець».

В липні цього року Окружний адміністративний суд м. Києва визнав протиправним вищевказане рішення НКРЕКП, вказавши, що оновлена формула фактично є впровадженням додаткової фінансової відповідальності виробників, яким встановлено «зелений» тариф та покладає на них обов’язок відповідати за торгову діяльність  Гарантованого покупця на ринку електричної енергії, що суперечить положенням Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон).

По факту апеляційного розгляду справи рішення суду першої інстанції було скасовано, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що оскаржуване рішення НКРЕКП прийнято в рамках повноважень Регулятора та з метою реалізації положень про врегулювання небалансів, закріплених в Законі України «Про ринок електричної енергії».

Детальніше дану ситуацію та її наслідки для ринку розглянемо далі.

Як було

Порядок продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом регулюється Законом України «Про ринок електричної енергії» та Порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженим постановою НКРЕКП № 641 від 26 квітня 2019 року (Порядок).

Положеннями вищевказаного Закону та Порядку визначено, що з метою продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) повинні стати учасниками балансуючої групи Гарантованого покупця, а той, в свою чергує, є для них стороною, відповідальною за баланс.

У зв’язку з цим, виробниками з ВДЕ здійснюється відшкодування Гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу у випадку відхилення фактичних обсягів відпуску електричної енергії виробників від їхніх графіків відпуску електричної енергії (частина 6 статті 71 Закону).

Тобто, відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії залежить від власних небалансів виробників та було наслідком відхилення фактичного відпуску електричної енергії від поданого виробником прогнозованого графіку.

До прийнятих змін розмір обсягу такого відшкодування розрахувався за формулою, затвердженою НКРЕКП, та передбачав, що відшкодування здійснюється з урахуванням відхилення прогнозного відпуску від фактичних обсягів відпуску конкретного виробника.

Як стало

В січні 2021 року НКРЕКП прийняло рішення, яким формулу розрахунку частки вартості врегулювання небалансу було викладено в новій редакції (постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641» № 46 від 15 січня 2021 року).

За новою формулою база розрахунку небалансу Гарантованого покупця визначається як його загальний небаланс від операцій на ринку електричної енергії.

Тобто, якщо Гарантований покупець не зміг продати закуплену у виробників з ВДЕ електричну енергію, збитки від цього вважаються небалансом та покладаються на виробників з ВДЕ.

Таким чином, ключовою відмінністю між попередньою редакцією формули та новою є те, що розрахунок частки відшкодування вартості врегулювання небалансу ставиться у залежність не від відхилень фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії кожного із виробників з ВДЕ, а від торгової діяльності Гарантованого покупця на ринку та його сумарного небалансу, який виник внаслідок різниці між придбаною за «зеленим» тарифом електроенергією та проданою електроенергією на регульованих сегментах ринку.

Тобто, фактично, формула в новій редакції:

  • ставить платежі виробників з ВДЕ в залежність від торгових операцій Гарантованого покупця;
  • покладає на виробників з ВДЕ додаткове фінансове навантаження;
  • порушує державні гарантії щодо викупу всієї «зеленої» електроенергії.

Додаткове навантаження

Щодо залежності платежів виробників з ВДЕ від торгових операцій Гарантованого покупця та впровадження додаткового фінансового навантаження, то

Закон України «Про ринок електричної енергії» визначає, що усі учасники ринку несуть відповідальність виключно за свої небаланси електричної енергії (частина 1 статті 70 Закону, пункт 1.5.1. Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП № 307 від 14 березня 2018 року).

В результаті розрахунку обсягу частки відшкодування вартості врегулювання небалансу за новою формулою, на виробників з ВДЕ покладається обсяг відповідальності більший, ніж передбачений положеннями Закону, адже виробники з ВДЕ стають відповідальними за весь небаланс Гарантованого покупця на ринку.

Водночас, продаж Гарантованим покупцем електричної енергії на ринку може бути зумовленим рішеннями його персоналу, станом попиту на ринку та іншими факторами, які не залежать від виробників з ВДЕ.

Нова формула передбачає, що небаланс гарантованого покупця, який підлягає відшкодуванню, розраховується як весь обсяг збитків гарантованого покупця від продажу електроенергії на ринку, а не як додаткові витрати, пов’язані з врегулюванням небалансів конкретного виробника з ВДЕ, що виникли у зв’язку з його неточними прогнозами.

При цьому, згідно з положеннями цивільного та господарського законодавства відшкодування збитків є однією з форм відповідальності за порушення зобов’язання (пункт 4 частини 1 статті 611, стаття 623 Цивільного кодексу України, стаття 217 Господарського кодексу України).

Важливою умовою для відшкодування збитків є наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями/бездіяльністю особи та збитками, які в результаті цього виникли.

Судова практика визначає, що причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкодою виражається в тому, що шкода повинна бути об’єктивним наслідком поведінки завдавача шкоди. Такий зв’язок є обов’язковим елементом відповідальності за заподіяння збитків (постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28 жовтня 2020 року у справі № 904/3667/19).

Водночас, в даному випадку збитки, Гарантованого покупця можуть бути спричинені внаслідок його власних дій (неможливості здійснити продаж електроенергії на ринку), а не дій виробників з ВДЕ. Тобто, в цій ситуації причинно-наслідковий зв’язок відсутній.

Порушення державних гарантій

Законом України «Про альтернативні джерела енергії» визначено державні гарантії щодо закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу, вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують ВДЕ, за встановленим «зеленим» тарифом.

Такі гарантії, зокрема закріплені частиною 2 статті 65 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою передбачено обов’язок Гарантованого покупця купувати у виробників з ВДЕ, яким встановлено «зелений» тариф, всю відпущену електричну енергію, протягом всього строку його (тарифу) застосування (реалізація даної гарантії можлива, якщо виробник з ВДЕ входить до балансуючої групи Гарантованого покупця).

Таким чином, держава прогарантувала виробникам з ВДЕ викуп Гарантованим покупцем всієї відпущеної електричної енергії за встановленим їм «зеленим» тарифом.

В той же час, згідно з новою редакцією формули, виробники з ВДЕ зобов’язані сплачувати Гарантованому покупцю різницю між проданою йому електричною енергією та електричною енергією, яку він не зміг продати на регульованих сегментах ринку.

Тобто, фактично, виробники з ВДЕ самостійно сплачують Гарантованому покупцю за відпущену ними ж електричну енергію, що повністю суперечить гарантіям, закладеним в законах, та загальноприйнятих принципам купівлі-продажу товару.

А що далі?

В будь-якому випадку, остаточне вирішення ситуації може залежати від результатів розгляду справи в суді касаційної інстанції, якщо буде подана відповідна скарга.

Але вже на даному етапі можна зробити висновок, що держава вкотре надала інвесторам гарантії, які не змогла виконати, і питання втрати довіри іноземного інвестора до України може бути лише питанням часу.

Відновлення довіри можливе у випадку звернення народних депутатів України з ініціативою, результатом якої може бути прийняття положення про роз’яснення щодо застосування оскаржуваної формули.

Iншi Публікації

Arrow Arrow
22.11.2018
Україна на міжнародній судовій арені: підсумки та рекомендації майбутніх дій
Читати далi
17.01.2018
Тетяна Ігнатенко коментує останні висновки ЄСПЛ
Короткий експертний аналіз щодо дотримання прав людини у кримінальних провадженнях.
Читати далi
10.10.2017
Тетяна Ігнатенко коментує Проект Закону №159 щодо захисту прав людини
Експертний аналіз щодо нового Проекту Закону №159, внесеного у Парламент Петром Порошенко.
Читати далi