Трансформація юридичної освіти

29.12.20

Чудовою традицією є підбиття підсумків наприкінці року. Тим паче 2020. Для юридичної освіти він також не минув непоміченим. До того ж за останні 12 місяців у сфері правничої освіти відбулися події, які значною мірою вплинуть на юрринок протягом багатьох років, якщо не поколінь. Пропоную пригадати їх та сформувати чіткий прогноз їх розвитку в 2021 році.

Освіта під час пандемії

Епідемія коронавірусу вплинула на всі сфери життя, в тому числі на освіту. Карантинні обмеження виявили, що університети не готові до дистанційної роботи: від матеріальної бази до низького рівня технічної грамотності викладачів. Втім правничі школи більш-менш оперативно перейшли на онлайн-навчання.

Перехід на віддалене навчання виявив, що деякі методи навчання неефективні. Начитування лекцій, перевірка конспектів і за класичного формату сприймалися студентством як механічна робота заради оцінки. Перехід до онлайну позбавив ці формати будь-якого змісту. На жаль, цей аспект юридичні ЗВО виправляти не поспішають.

Серед інших проблем, пов’язаних із переходом до онлайн-середовища, варто зазначити фінансові спори щодо оплати контракту та проживання в гуртожитку, які наразі перебувають радше на різних стадіях. Раніше МОН висловило позицію, що навчальні заклади є автономними, тому питання оплати навчання під час карантину має вирішуватися кожним навчальним закладом самостійно. Про випадки, коли керівництвом правничої школи було скасовано чи реструктуризовано оплату за навчання на період карантину, невідомо.

Зміни у керівництві правничих шкіл

Протягом 2020 року одразу в двох провідних університетах відбулися зміни в керівництві.

26 листопада ректором НЮУ ім. Ярослава Мудрого було обрано Анатолія Гетьмана, а вже 4 грудня КНУ ім. Тараса Шевченка очолив Володимир Бугров. Ба більше, ще 18 червня на базі юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка створено Інститут права як структурний підрозділ університету. Очолила Інститут права Олена Орлюк (за посиланням — інтерв’ю з пані Орлюк).

Попередники всіх новообраних керівників перебували на своїх посадах впродовж значних проміжків часу. Перед новими очільниками стоять складні завдання. Це пов’язано з накопиченим «багажем» проблем і викликами сьогодення, тому в новому році від нових ректорів очікуватимуть на рішучі кроки.

Крім того, 18 березня 2021 року відбудуться вибори президента НаУКМА, що також сильно вплине на стан юридичної освіти.

Нововведення в освітньому процесі

У 2021 році значних змін зазнає порядок вступу та випуску юридичних спеціальностей. Перш за все, скасовується прийом студентів на освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого бакалавра та державне замовлення для заочної форми навчання за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Отримати ступінь магістра за ними відтепер можливо лише на підставі освітнього рівня бакалавру за однією з цих спеціальностей. Раніше, наприклад, бакалаври напряму «Правоохоронна діяльність» також могли вступати на магістратуру з права.

В новому році випускники мають скласти Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ — ред.). Його введення зумовлене високим ступенем суспільного значення професії правника та підвищеним рівнем відповідальності юриста. ЄДКІ для правників є незалежним від університетів і є, по суті, допуском до професії: без складання ЄДКІ студент не отримує диплом.

Незалежність ЄДКІ дозволить позбутися корупційної складової при складанні випускних екзаменів і об’єктивно оцінити рівень підготовки випускників за однаковими критеріями.

Ще одним напрямом роботи над удосконаленням юридичної освіти є скасування філій правничих шкіл. До 1 липня 2021 року вони мають бути реорганізовані чи закриті.

Концепція розвитку юридичної освіти

11 листопада відбулися слухання в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми та перспективи». Темою обговорення став проєкт Концепції розвитку юридичної освіти.

Концепція є програмним документом, який визначає проблеми юросвіти, закріплює шляхи її вирішення та маркери оцінки успішності. Робота над Концепцією тривала впродовж декількох років і все ще не завершена.

В новому році варто очікувати завершення роботи над текстом Концепції, його остаточне узгодження та затвердження. Для цього необхідно дійти компромісу щодо низки положень, зокрема, щодо співвідношення спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», підготовки правників у закладах зі специфічними умовами навчання (переважно, закладів системи МВС) та існування філій правничих шкіл у невеликих містах.

Діяльність Асоціації правників України

2020 рік був відзначений високою активністю різних громадських інституцій у реформуванні юридичної освіти. Асоціація правників — серед лідерів цього руху.

Комісією АПУ з удосконалення юридичної освіти була створена робоча група з рейтингування правничих шкіл. Метою рейтингу є створення об’єктивного та незалежного орієнтира якості освітніх послуг, які надають правничі школи України, а також стимулювання конкуренції останніх між собою.

Крім того, Комісія активно залучена до роботи над проєктом Концепції розвитку юридичної освіти. Зокрема, для комітетських слухань було надано свої пропозиції та зауваження, а також сформовано додаткові положення про незалежність студентського самоврядування та включення в освітній процес підготовки навичок оперування сучасними технологіями, необхідних у практичній діяльності правника.

Молодіжне крило Асоціації, Ліга студентів АПУ, активно розвивала свій проєкт «Реформа юридичної освіти». Зокрема, 21 грудня відбувся фінал Хакатону з реформування юридичної освіти. Загалом участь в ньому взяли 170 учасників з 32 правничих шкіл України. Учасники спільно з менторами розробляли свої проєкти з удосконалення окремих елементів освітнього процесу в юридичних школах. В новому році очікується реалізація найсильніших пропозицій.

Максим Шевердін, партнер, керівник практики кримінального права Юридичної групи LCF