Регулювання діяльності арбітражних керуючих – досвід Великої Британії

24.07.20

Для України у процесі розвитку професії арбітражних керуючих, впевнені, може бути цікавим досвід Великої Британії. Йдеться про механізми та процедури дисциплінування практиків у сфері неспроможності. Ми вже зазначали, що за оцінками міжнародних фахівців з питань банкрутства у Великій Британії існує чи не найкраща система регулювання різнопланових правових відносин неспроможності.

У разі, якщо особа незадоволена послугою практикуючого фахівця у сфері неспроможності, який виконує функцію адміністратора у процедурі добровільного врегулювання заборгованості компанії (далі – адміністратор), вона може оскаржити його дії. Зазначимо, зазвичай йдеться про виконання адміністратором своїх функцій у відповідній процедурі, що може включати і бездіяльність, а також загальну поведінку такого фахівця. Також, скарга може бути подана стосовно особи, яка виконує роботу на замовлення адміністратора чи від імені адміністратора.

Скарга може бути подана боржникам, кредитором, а також директором, працівником чи власником частки неспроможної компанії. Якщо скарга стосується фінансових аспектів, то дії адміністратора можуть бути оскаржені до Служби фінансового омбудсмена.

Зазвичай така скарга стосується поведінки адміністратора, якому надано право здійснювати таку професійну діяльність одним із визнаних у цій країні професійних об’єднань професіоналів у сфері неспроможності. Кожне із таких професійних об’єднань має провести перевірку скарги і прийняти рішення відповідно до правил, що прийняті в такому об’єднанні. Відповідно, такі правила мають відповідати існуючим регуляторним актам у цій сфері, зокрема, узгоджуватись із Путівником щодо притягнення до відповідальності.

Обов’язковою умовою розгляду такої скарги є попередній розгляд претензій адміністратором, на дії якого подається скарга. Якщо заявник не був задоволений поясненнями адміністратора, скарга передається на розгляд відповідного органу професійного об’єднання за встановленими правилами.

Процедура є достатньо простою. Первинний розгляд скарги проводиться з метою з’ясування, чи скарга підлягає розгляду відповідним органом. Після вивчення фактичних обставин, зазначених у скарзі, вирішується питання щодо санкцій, що мають бути накладені на адміністратора. Про вжиті заходи повідомляється адміністратору протягом 15 днів з моменту винесення такого рішення. Зазвичай, такі скарги намагаються розглядати максимально швидко, але, як правило, це триває не більше шести місяців. В особливо складних ситуаціях, розгляд може зайняти дещо більше часу.

Слід зазначити, що згідно з існуючою практикою, не всі порушення вимог закону чи стандартів поведінки представників професії можуть мати негативні наслідки для адміністратора. Наприклад, просте зволікання з листуванням у визначеній процедурі не обов’язково буде мати наслідком накладення дисциплінарного стягнення.

Санкції можуть бути фінансовими та мати нефінансовий характер. Важливим є те, що відповідний орган не може прийняти рішення щодо компенсації шкоди чи повернення виплат; таке не входить у компетенцію такого контролюючого органу.

Відповідний орган може накласти такі стягнення: догана, сувора догана, призупинення дії ліцензії або членства в об’єднанні професіоналів, відкликання ліцензії. Цей перелік не є вичерпним. Виключення з числа членів об’єднання чи відкликання ліцензії відбувається відповідно до правил, встановлених Службою з питань неспроможності.

Відповідний дисциплінарний орган професійного об’єднання може покласти витрати з проведення перевірки і роботи органу на практикуючого фахівця у сфері неспроможності.

Результати перевірки скарг підлягають оприлюдненню шляхом публікації текстів рішень. Разом з тим в окремих випадках дисциплінарний орган може прийняти і рішення про неоприлюднення певних рішень з відповідною мотивацією.

Олександр Бірюков, радник Юридичної групи LCF

Джерело: https://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-service