Зміни процедур банкрутства через коронавірус. Досвід США

04.06.20

У низці країн світу вжиті заходи для долання економічних наслідків, спричинених пандемією. Фахівцями по-різному оцінюються як вже вжиті заходи, так й ті, що мають бути застосовані, з тим, щоб підготуватись до тривалих кризових явищ у сфері економіки. Визнається, що банкрутство у цих процесах має відігравати важливу роль. Також висловлюються думки щодо того, що застосування механізмів банкрутства має також супроводжуватись економічною підтримкою бізнесу.

Метою заходів у сфері банкрутства є, по-перше, зменшення негативних наслідків від введення обмежень у сфері бізнесу і, по-друге, розробка адекватної середньострокової програми повернення бізнесу до докарантинного стану.

Відомо, що найбільш поширеними способами були внесення змін до законодавства про банкрутство та надання майнової допомоги бізнесу, який найбільше потерпає від введених обмежень.

У США триває дискусія щодо ефективності вжитих заходів. Під час пандемії COVID-19 Уряд швидко та адекватно відреагував на кризу, виділив великі кошти для підтримки бізнесу і надає допомогу американським споживачам, які постраждали і продовжують страждати від введених обмежувальних заходів у межах карантину. Йдеться про закон Cares Act.

Однак, можна побачити і критику у бік Конгресу в тому, що у нинішній непростій ситуації законодавець затягує процес розгляду розроблених пропозицій у сфері банкрутства.

Зокрема, американські вчені зазначають, що банкрутство є найкращим способом підтримки бізнесу саме у часи криз, а головною особливістю є врахування інтересів усіх учасників відповідних відносин у кожній конкретній справі. Переваги банкрутства є очевидними, якщо їх порівнювати з державною допомогою, яка вже передбачена у законі, прийнятому відразу після введення карантину.

Хоча цей закон і містить деякі корекції щодо використання процедур банкрутства у період карантину, однак він передбачає багатомільярдну допомогу бізнесу. Необхідно зазначити, що Cares Act не ігнорує систему банкрутства зовсім, навпаки, цей закон розширює можливості малого бізнесу звертатись до судів у справах про банкрутство. Однак, може скластись враження, що зазначений закон більше сконцентрований на фінансовій допомозі, ніж на використанні механізмів банкрутства для вирішення існуючих проблем. Іншими словами, що підтримка Уряду є кращою за банкрутство.

Фахівці, які виступили з законодавчими ініціативами щодо внесення змін до законодавства про банкрутство, наполягають на тому, що це буде мати більш вагомий ефект для бізнес-середовища. Вони це пояснюють тим, що екстрена фінансова допомога була і залишається важливим засобом допомоги малому та великому бізнесу, але матиме короткостроковий ефект. На певний час це допоможе уникнути неспроможності, однак існуюча система банкрутства потребує її пристосування для використання цієї ефективної системи для долання нинішніх і майбутніх проблем в економіці.

Критики зволікання з корекцією системи банкрутства пояснюють, що допомога зазвичай надається екстрено та як реакція на тимчасові труднощі, а необхідно змінювати існуючу правову інфраструктуру на майбутнє. Наприклад, можуть виникати проблеми у зв’язку з відмовою банківських установ надавати кредити підприємцям, які зазнали втрат у період зниження бізнес-активності або можуть перебувати у перед-банкрутському стані.

Також, ініціатори пропозиції щодо ширшого використання системи банкрутства пояснюють це тим, що, оскільки судді у справах про банкрутство мають необхідний досвід і використовують більш ефективні механізми вирішення проблем заборгованості боржників з урахуванням інтересів усіх зацікавлених осіб, вони зможуть діяти більш ефективно.

Система банкрутства у США пропонує ефективні механізми відновлення платоспроможності, оскільки передбачає детальний процес реструктуризації компанії, а саме банкрутство змушує компанії задуматися над тим, як вони вели справи і чи є сенс продовжувати робити так у майбутньому.

Експерти зазначають, що замість того, щоб будувати нову систему порятунку економіки, яка не враховує існуючу систему банкрутства, Уряд повинен визнати, що він вже має необхідних експертів з вирішення фінансових проблем та ефективну судову систему з розгляду справ про банкрутство і повинен підключити їх до роботи над законодавчими пропозиціями. Тому у США закликають сконцентруватись у цей період на зміцненні системи банкрутства, а не будувати нову систему для вирішення існуючих проблем в економіці.

Олександр Бірюков, радник Юридичної групи LCF

Джерело: https://law.stanford.edu/2020/05/14/