Транскордонні судові справи про банкрутство

31.08.20

Відомо, що сьогодні так звані транскордонні судові справи про банкрутство є одними з найскладніших для вирішення проблем неспроможної особи, що має майно на території кількох країн.

Серед головних причин таких складнощів є те, що ця сфера законодавства є наймеш гармонізованою у світі. Низка міжнародних організації постійно працюють над розробкою та удосконаленням уніфікованих правил вирішення колізій правопорядків, коли справа про банкрутство боржника розглядається у щонайменше у кількох юрисдикціях. Зазначимо, діяльність таких організацій є достатньо успішною – сьогодні у світі успішно впроваджується низка правових інструментів вирішення конфліктів юрисдикцій, накопичується позитивний досвід використання відомих механізмів.

Такі приклади для України є критично важливими, оскільки у вітчизняній практиці існує негативний досвід використання всесвітньо відомих правил розгляду транскордонних справ про банкрутство. Тим більше, що в Україні уніфіковані правила уведені у чинне законодавство. У цьому є перевага України, яка перша ввела правила з розгляду транскордонних справ про банкрутство у діюче законодавство.

Зазначимо, досить багато країн світу поки що не містять законодавчо встановлені правила розгляду справ про банкрутство особи, що має майно на території кількох країн. До прикладу, такою юрисдикцією є Гонконг. Ця країна належить до сім’ї звичаєвого права. В одній з найостанніших судових справ у цій юрисдикції суд сформулював відомі у світі вимоги, що мають бути враховані у разі звернення до суду з заявою про визнання іноземного провадження у справі про банкрутство.

По-перше, іноземне провадження має бути провадженням у аналогічній справі – у колективній процедурі з вирішення проблем заборгованості боржника, а заява повинна бути подана належно призначеним іноземним керуючим у цій справі.

По-друге, законодавство у відповідній країні має бути схожим з режимом розгляду таких справ у Гонконзі; не має вимагатись застосування принципу взаємності при розгляді заяви про визнання іноземного провадження, але разом з тим можуть бути застосовані вимоги до іноземного провадження щодо застереження про публічний порядок; повинна запрошуватись допомога, що передбачена відповідним законодавством Гонконгу тощо. В результаті, у цій справі зазначені вимоги були дотримані і іноземне судове провадження у справі про банкрутство було визнано.

У цьому контексті зазначимо, наведений приклад свідчить про те, що ефективне застосування правил з розгляду транскордонних справ про банкрутство не обов’язково має будуватись на законодавчо встановлених положеннях – достатньо знати загальноприйняті механізми і виявити бажання при розгляді такої справи вирішити проблеми заборгованості учасників відносин неспроможності, де б вони не знаходились.

Джерело: https://www.lipmankaras.com/2020/02/hong-kong-court-recognises-mainland-insol vency-proceedings/

Олександр Бірюков, радник Юридичної групи LCF, для видання The Page