Прецедентна практика Європейського суду з прав людини

Інноваційність, креативність та нестандартне мислення - це однозначно ключові характеритики команди. Chambers Europe 2017

Команда LCF володіє унікальний досвідом представництва інтересів клієнтів в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) та застосовує прецедентну практику ЄСПЛ як один із елементів захисту прав та інтересів у національних судах.

Одним із дієвих механізмів відновлення прав юридичних та фізичних осіб є звернення до ЄСПЛ з приводу порушення прав і свобод, які передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколами до неї. Таке звернення можливе за умови дотримання певної процедури, а саме: вичерпання національних засобів захисту, дотримання строку звернення, обґрунтування порушених прав і свобод положеннями Конвенції.

Практичний досвід адвокатів LCF з представництва в ЄСПЛ охоплює справи за статтями Конвенції: звільнення особи з посади, позбавлення права на майно шляхом незаконного вилучення (в тому числі, шляхом реприватизації), невиконання рішень національних судів, незаконне утримання під вартою, заборона вільного пересування осіб тощо.

Послуги

  • розробка стратегії захисту та підготовка заяв до ЄСПЛ
  • комунікація з ЄСПЛ, в тому числі, підготовка заяв про сатисфакцію
  • представництво інтересів в ЄСПЛ під час усного слухання у справі
  • юридичний супровід виконання рішень ЄСПЛ

Аналітика

Arrow Arrow